Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att nå hållbarhetsmålen

Hösten 2020 antogs en ny hållbarhetsplan för Lunds universitet. Med anledning av det bjöd Klimatstudenterna och Hållbarhetsforum in till ett öppet samtal och frågestund om planen i mars 2021. Nyckelpersoner från universitetet deltog i panelen och svarade på publikens frågor.

Angelägna mål

Miljöchef Claes Nilén lyfte fram att universitetet har många lagar och regler att följa som en statlig myndighet, men också stor möjlighet till ledningsstyrda mål och strategier, som till exempel hållbarhetsplanen. Universitetet har även skrivit under Klimatramverket där svenska lärosäten förbinder sig att minska sin klimatpåverkan i linje med Parisavtalet. Den antagna hållbarhetsplanen kan delas i två delar. Dels kärnverksamhetens bidrag till en hållbar omställning via utbildning, forskning och samverkan, samt verksamhetsdelen som rör frågor som byggnader, klimatpåverkan, avfall, livsmedelsfrågor, inköp och divestering. Båda delarna har målsättningar och aktiviteter för att nå målen och kommer att revideras redan 2022. 

Per Mickwitz har nyligen tillträtt som vicerektor och han betonade den nya universitetsledningens fokus på hållbarhetsfrågor. Det har inte hänt tillräckligt mycket sedan Bruntlandrapporten 1987 och det är uppenbart att det finns existensiella hot mot mänskligheten. Lunds univeristet har en viktig roll att ta i den samhällsomställning som behövs. Vår positiva påverkan - handavtrycket - sker främst genom vår forskning och utbildning. Lunds universitet ska vara en framträdande röst inom forskning och samhällsdebatt för att inspirera andra. 

Anna Ekberg, koordinator på Hållbarhetsforum berättade om den strategiska roll som Hållbarhetsforum har fått av rektor. Uppdraget innebär att vara ett stöd i hållbarhetsfrågor, till universitetsledningen, till forskning, utbildning och för studenter. 

Representanter från tre fakulteter deltog också i samtalet och gav sin syn på hur arbetet med hållbarhetsfrågor går på fakultetsnivå. 

Klimatstudenterna uppmanade universitetsledningen att göra verklighet av de högt ställda målen i hållbarhetsplanen, det behövs mer konkreta åtgärder för att exempelvis kunna halvera utsläppen av växthusgaser. De flesta är överrens om att klimatfrågan är väldigt viktig, och nu behöver vi arbeta tillsammans för att nå målen. Låt oss skapa ett universitet som vi är stolta över! 

Läs mer

Paneldeltagare 

  • Michael St John Randall, Klimatstudenterna, Moderator
  • Sigurdur Andersson, Klimatstudenterna
  • Ida Bronner Thelin, Klimatstudenterna
  • Ella Kurki, Klimatstudenterna
  • Anna Ekberg, Hållbarhetsforum
  • Claes Nilén, Miljöchef Lund universitet
  • Per Mickwitz, Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
  • Christofer Edling, Dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Heiko Herwald, Vicedekan vid Medicinska fakulteten
  • Maria Johansson, Vicerektor LTH
Tree from below. Photo.