Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet på Lunds universitet 2021

Utbildning och studentsamverkan

Agenda 2030. Illustration.

Ny kurs för lärare: Universities and Agenda 2030

All undervisande personal kommer att erbjudas kompetensutveckling inom Agenda 2030. Mer information kommer inom kort.

Forskning för en hållbar framtid

Nya digitala arbetsformer

Utvecklingen av digitala mötesformer har gynnat hållbarhet inom forskningen på olika sätt. Några exempel: 

  • Underlättat för internationella sakkunniga att delta i rekryteringsprocesser och som opponenter vid disputationer.
  • Musikhögskolan har beviljats medel för en ny studio för digitala musikaliska aktiviteter i realtid utan fördröjning, så att musiker kan samverka och musicera tillsammans utan att resa.
  • MAX IV har möjliggjort för forskare att i sina hemlaboratorier, via fjärrstyrning, undersöka prover i anläggningarna. På så vis har verksamheten kunnat fortsätta under pandemin, även om många forskare var förhindrade att resa till Lund.

Samverkan i samhället

Vågor över brygga. Foto.

Forskare utvärderar klimatpolitiken

Klimatforskningen har möjlighet att påverka beslutsfattare i samhället. Forskare från Lunds universitet medverkar i FN:s expertpaneler om klimatförändringar (IPCC) och biologisk mångfald (IPBES), ingår i Lunds kommuns klimatpolitiska råd samt deltar i det nationella klimatpolitiska rådet.

Markku Rummukainen om nationella klimatpolitiska rådets rapport 2021 – lu.se
Roger Hildingsson och Lena Neij, forskare och medlemmar i Lunds kommuns klimatpolitiska råd – lu.se

Om sammanställningen

Denna sida innehåller ett urval av händelser och projekt under 2021 som knyter an till universitets hållbarhetsstrategi. Urvalet baseras på kapitel 1.3 om hållbarhet i Lunds universitets årsredovisning. Arbetsgruppen består av Hållbarhetsforums kansli och medarbetare på avdelningen Säkerhet och miljö.

Årsredovisning för Lunds universitet

Hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan för Lunds universitet

För frågor, kontakta jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)