Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social hållbarhet

Ung fiskare från Atauro. Foto: CC licens från Flickr United Nations/Martine Perret

Social hållbarhet

I begreppet social hållbarhet innefattas en rad olika forskningsområden. Nedan nämns ett axplock av det som finns vid Lunds universitet. Sidan är under omarbetning och fler områden kommer att tillkomma inom kort.

Miljöns humaniora

Begreppet ”hållbar utveckling” kan man förstå och förhålla sig till på olika sätt beroende på vilken bakgrund man har. ”Miljöns humaniora” (på engelska ofta kallad "Environmental Humanities") har kommit att bli ett samlande fält för humanistisk forskning som förhåller sig till exempelvis klimat- och miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling. Forskningen belyser frågor om människor, samhällen och kulturer, och det som avgör hur och varför människan påverkar miljön. Kännetecknande är att forskningen ofta spänner över flera ämnesområden, och att den tar sig an samhällsutmaningar som traditionellt beskrivits baserat på naturvetenskapliga eller tekniska perspektiv.

Sustainability science (hållbarhetsvetenskap)

Denna tvärvetenskapliga forskningsdisciplin har sitt fokus i gränsområdet mellan samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap, och på vetenskapen och samhällets användning av kunskapen. Forskningsfältet definieras av sina frågeställningar snarare än av de vetenskapsgrenar som det omfattar och en målsättning är att skapa nya former av samarbeten mellan olika kunskapsområden och aktörer. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Självförsörjande jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Städer i fokus för klimatanpassning och riskreducering
 • Globalisering och hållbar utveckling
 • Politisk och ekologisk analys av ö-samhällen
 • Kritiska frågor kring hållbarhet
 • Urbant jordbruk i Afrikanska städer: källa till försörjning och miljöproblem
 • Hållbar vattenresurshushållning som källa till fattigdomsminskning
 • Vattenkonflikter i Mellanöstern

Miljöpsykologi & beteende

 • Hur individens handlande påverkar global och lokal policy för hållbar utveckling
 • Hur politik och institutioner påverkar individers beteenden
 • Vad som utlöser mänskligt agerande mot klimatförändringen
 • Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet
 • Samspelet mellan individ, stadsmiljöns utformning och val av transportmedel
 • Hur allmänheten ser på biologisk mångfald och åtgärder för att skydda och förvalta den

Etiska ställningstaganden

 • Etiska principer för hållbar utveckling

 

 

 

 

Sidansvarig:

Kontakt och länkar Miljöns humaniora

Relaterade institutioner och särskilda verksamheter vid Lunds universitet:

Filosofiska institutionen

LUCSUS (Lund University Sustainability Studies)

Centrum för Mellanösternstudier

Miljöpsykologi (LTH)

EcoCultures (forskningsnod vid Institutionen för kulturvetenskaper)

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se