Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social hållbarhet

I begreppet social hållbarhet innefattas en rad olika forskningsområden, begreppet knyter an till såväl ekonomi, samhälls- och stadsutveckling, sociala frågor, mänskliga rättigheter med många flera. Nedan nämns ett axplock av det som finns vid Lunds universitet.

Ung pojke som dyker under vattnet. Foto från United Nations, Martine Perret.

Miljöns humaniora

Begreppet ”hållbar utveckling” kan man förstå och förhålla sig till på olika sätt beroende på vilken bakgrund man har. ”Miljöns humaniora” (på engelska ofta kallad "Environmental Humanities") har kommit att bli ett samlande fält för humanistisk forskning som förhåller sig till exempelvis klimat- och miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling. Forskningen belyser frågor om människor, samhällen, kulturer och det som avgör hur och varför människan påverkar miljön. Kännetecknande är att forskningen ofta spänner över flera ämnesområden samt att den tar sig an samhällsutmaningar som traditionellt beskrivits baserat på naturvetenskapliga eller tekniska perspektiv.

Sustainability science (hållbarhetsvetenskap)

Denna tvärvetenskapliga forskningsdisciplin har sitt fokus i gränsområdet mellan samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Forskningsfältet definieras av sina frågeställningar snarare än av de vetenskapsgrenar som det omfattar och en målsättning är att skapa nya former av samarbeten mellan olika kunskapsområden och aktörer.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Självförsörjande jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Städer i fokus för klimatanpassning och riskreducering
 • Globalisering och hållbar utveckling
 • Politisk och ekologisk analys av ö-samhällen
 • Kritiska frågor kring hållbarhet
 • Urbant jordbruk i Afrikanska städer: källa till försörjning och miljöproblem
 • Hållbar vattenresurshushållning som källa till fattigdomsminskning
 • Vattenkonflikter i Mellanöstern

Miljöpsykologi & beteende

 • Hur individens handlande påverkar global och lokal policy för hållbar utveckling
 • Hur politik och institutioner påverkar individers beteenden
 • Vad som utlöser mänskligt agerande mot klimatförändringen
 • Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet
 • Samspelet mellan individ, stadsmiljöns utformning och val av transportmedel
 • Hur allmänheten ser på biologisk mångfald och åtgärder för att skydda och förvalta den

Etiska ställningstaganden

 • Etiska principer för hållbar utveckling

Mänskliga rättigheter

Ämnet integrerar historiska, filosofiska, rättsliga och politiska perspektiv i studiet av mänskliga rättigheter och deras förutsättningar, begränsningar och roll i samtiden.

Forskningen vid Lunds universitet fokuserar bland annat på:

 • Statligt och icke-statligt aktörskap
 • Mänskliga rättigheters idéutveckling
 • Historieskrivning och begreppsbildning
 • Minoritetsskydd
 • Mänskliga rättigheter i skolan
 • Kvinnors rättigheter
 • Rättigheter och aktivism
 • Barns rättigheter
 • Politiskt motstånd och rättighetsdiskurser i civilsamhället

Hållbar stadsutveckling

En stor del av forskning inom hållbar stadsutveckling handlar om människan i staden och bredare samhälls- och utvecklingsfrågor. Vill du läsa mer om hållbar stadsutveckling rekommenderar vi att du besöker Urban Arena vid Lunds universitet. .

Den här länken tar dig till Urban Arenas webbsida.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Innovation och ekonomisk tillväxt
 • Kultur och konsumtion
 • Mobilitet och transporter
 • Stadens sociala samspel
 • Stadsutveckling i utvecklingsländer
 • Urban design och styrning
Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen