Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljöteknik och infrastruktur

Vindkraftverk på åkermark. Foto.

Energisystem

Användning av fossila bränslen står för en stor andel av de globala utsläppen av växthusgaser. Energieffektivisering och energihushållning hos producenter och slutanvändare samt utnyttjande av förnybar energi är avgörande för hållbara energisystem.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Energisystem med vision om nollutsläpp
 • Omvandlingsprocesser för förnyelsebar energi
 • Policyanalys med avseende på klimat, energisystem och energisäkerhet
 • Faktorer som påverkar förändring av energisystem
 • Rättslig reglering av energieffektivisering i befintlig bebyggelse
 • Fjärrvärmeteknik och fjärrkyla
 • Energi- och effekthushållning i byggnader
 • Energiplanering för det uthålliga samhället

Transportsystem och logistik

Globalt står transportsektorn för cirka 14% av utsläppen av växthusgaser. Utvecklingen drivs av komplexa samspel mellan ekonomisk utveckling och tillväxt, global handel, livsstilsfrågor, teknikutveckling med mera.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Utveckling av mätmetoder för hållbara transporter
 • Strategier för säkrare gång- och cykeltrafik
 • Konsekvenser av hastighetssäkrade trafiksystem
 • Inverkan av turism och persontransporter på flygets klimatpåverkan
 • Vad påverkar trafikens utsläpp
 • Hållbarhetskrav på biodrivmedel
Hand som håller i halm. Foto.

Teknikutveckling

Nya banbrytande teknologier är nödvändiga för att förbättra och ersätta nuvarande system för energiomvandling och energianvändning. Grundläggande såväl som tillämpad forskning skapar viktiga förutsättningar för att få ut ny teknik på marknaden.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

 • Alternativa fordonsbränslen
 • Förarstöd för bränslesnål bilkörning
 • Nya och förbättrade förbränningsmotorer och hybridsystem för fordon
 • Solceller, solfångare och vindkraft
 • Rening av avloppsvatten
 • Livscykelanalys för hantering av slam och fast avfall.