Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

KIC Knowledge and Innovation Communities

KIC står för "Knowledge- and Innovation Communities". KICarna bygger på ett europeiskt samarbete som hålls ihop av The European Institute of Innovation and Technology (EIT), som är en integrerad del av Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation.

Lunds universitet är kopplat till the European Institute of Innovation and Technology via KICarna EIT Climate-KIC och EIT Food KIC.

Extern länk till EUs webbplats om Horizon 2020

Extern länk till European Institute of Innovation and Technologys webbplats

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC är en "Knowledge- and Innovation Community" som etablerades 2010 av the European Institute of Innovation and Technology.

EIT Climate-KIC kopplar samman universitet, näringsliv, städer och andra aktörer inom Europa för det gemensamma målet att finna innovativa lösningar för begränsning och hantering av klimatpåverkan.

2015 anslöts Lunds universitet till EIT Climate-KIC. 

Sedan 2019 arbetar EIT Climate-KIC med en ”System Innovation” metod där man vill få till stånd betydande förändringar inom hela system och längs med värdekedjor istället för att stödja enskilda fristående innovationsprojekt.

Hållbarhetsforum samverkar med EIT Climate-KIC i att stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar- och entreprenörskap.

EIT Food KIC

EIT Food KIC är en EU-satsning på utbildning, forskning och innovation inom livsmedelsområdet.

EIT Food KIC utgår från ett holistiskt perspektiv som inbegriper alla utmaningar inom livsmedelskedjan så som livsmedelsproduktion, slutprodukter och distribution. 

Vid Lunds universitet är LU Food Faculty kopplat till EIT Food KIC. 

LU Food Faculty har prioriterat fem områden som fångar upp bredden i utmaningarna och knyter samman forskningen mellan olika vetenskaper med relevans för livsmedelsområdet:

  • Hållbar livsmedelsproduktion – miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter
  • Livsmedel, nutrition och hälsa
  • Livsmedelssäkerhet, logistik, spårbarhet och konsumentförtroende
  • Framtidens livsmedelshandel och konsumtion
  • FoodTech – En innovationsplattform

 

 

 

 

Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen