Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomi och näringsliv

Kunskap om ekonomisk utveckling, tillväxt, handel och resursfördelning är centrala för att minska fattigdom och uppnå de globala hållbara utvecklingsmålen. Forskningsfältet ”hållbar ekonomi” innefattar till exempel frågor om relationen mellan ekonomisk omvandling och fattigdomsbekämpning, energianvändning, utsläppsrätter, innovation, entreprenörskap och konsumtionstrender i olika sociala sammanhang.

Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

  • Relationen mellan tillväxt, resursfördelning och fattigdom i utvecklingsländer
  • Långsiktig energianvändning i förhållande till ekonomisk tillväxt
  • Sociokulturella konsumtionstrender i relation till hållbar utveckling
  • Globalisering, handel och nationella utsläpp av CO2
  • Innovation och entrepenörskap inom energi och miljö
  • Näringslivets omställning till hållbara verksamheter
  • Information, mätning och värderingar av organisationers prestationer inom hållbarhet
  • Modellering av energi och ekonomisk tillväxt
  • Standardisering av hållbara städer och fordon
  • Bioenergins ekonomi för jordbruks- och skogsnäringen