Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om ekosystemtjänster

Konceptet ekosystemtjänster har de senaste åren börjat användas flitigt av både forskare och myndigheter för att beskriva hur människors välfärd beror av hur ekosystemen fungerar.

Genom att beskriva ekosystemens bidrag till vår välfärd med ett tydligt begrepp som ekosystemtjänster, fokuserar man på att vi måste förvalta ekosystemen och dess processer på ett hållbart sätt.

Ett sätt att generellt beskriva ekosystemtjänster är ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. De direkta tjänsterna är sådant vi direkt utnyttjar, till exempel som föda och bränsle. De indirekta tjänsterna är alla de underliggande ekosystemprocesser som krävs för att dessa direkta tjänster skall produceras, som näringsämnescirkulation och pollinering. Baserat på internationellt arbete om hållbar utveckling i den så kallade ”Millenium Ecosystem Assessment”, har Sverige nyligen i en statlig utredning föreslagit följande definition och beskrivning av ekosystemtjänster:

Försörjande ekosystemtjänster är de varor som produceras av ekosystem, t.ex. mat, vatten, trä och fiber.

Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som t.ex. klimat, översvämningar, nedbrytning av organiskt material, kontroll av sjukdomar samt pollinering av våra grödor.

Kulturella ekosystemtjänster innefattar skönhet, inspiration, rekreation, biologisk mångfald och andra värden som bidrar till vårt välbefinnande.

Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bl.a. markstruktur, bördighet, fotosyntes och biogeokemiska kretslopp.

Extern länk till mer information om Millenium Ecosystem Assessment.

Sidansvarig:

Syntesrapporten "Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet"

CEC syntes 01: Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Du kan läsa mer om ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet i syntesrapporten
Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet”.

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se