Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innefattar diversiteten inom och mellan både arter och ekosystem. Mångfalden ligger till grund för upprätthållandet av funktioner och processer i ekosystemen och påverkar därför bildandet av ekosystemtjänster (som till exempel pollinering och biologisk kontroll). Forskningen vid Lunds universitet handlar om:

  • Att integrera naturvård med jord- och skogsbruksproduktion
  • Ekosystems och arters förmåga att återhämta sig i en föränderlig värld

Lavendel och en fjäril. Foto.

Ekosystemtjänster

Konceptet “ekosystemtjänster” har de senaste åren börjat användas flitigt av både forskare och myndigheter för att beskriva hur människors välfärd beror av hur ekosystemen fungerar. Detta lyfter fram behovet av kunskap om hur naturliga ekosystemprocesser påverkar vårt samhälle och understryker att vi riskerar att betala ett högt pris om dessa naturliga processer försvagas, förändras eller sätts ur spel. Genom att beskriva ekosystemens bidrag till vår välfärd med ett tydligt begrepp som ekosystemtjänster, fokuserar man på att vi måste förvalta ekosystemen och dess processer på ett hållbart sätt.

Läs mer om Ekosystemtjänster här.

Vid Lunds universitet bedrivs forskning bland annat kring följande ekosystemtjänster:     

  • Pollinering
  • Tillhandahållande av rent vatten
  • Kollagring i mark och vatten
  • Naturlig biologisk kontroll
  • Kretslopp av näringsämnen
Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen