Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policy och forskningsutveckling

Temat berör frågor om policy som driver nationell och internationell forskningsutveckling. Det syftar till att erbjuda uppdaterad information om utvecklingen i nationella och internationella forskningspolitiska dagordningar med avseende på hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen och tillgänglig forskningsfinansiering.

Dessa workshops kommer att stödja samarbeten inriktade på de globala målen inom stora forskningsansökningar, samt öka medvetenheten om hållbarhetskrav i utlysningar från EU och nationella finansiärer. 

Årets workshops inom temat

11 maj: Hur kan vi utveckla forskningsidéer och påverka forskningspolitiken relaterat till de globala målen?

Workshopen kommer att vara en möjlighet för såväl juniora forskare som vill ta nästa steg i sin akademiska karriär, som för seniora forskare som vill utveckla forskningspolitiken inom Lunds universitet för att diskutera möjliga utvecklingsvägar. Ämnet presenteras genom två kortare presentationer och två workshops med fokus på externa såväl som interna faktorer som påverkar forskning relaterade till SDG i förhållande till var vi är nu, hur processerna är strukturerade för att påverka (viktigt för yngre forskare) samt att ge insikter om vart vi är på väg (viktigt för seniora forskare) kommer att hanteras och ge dig verktyg och nätverk för att påverka forskningspolitiken med anknytning till SDG.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena BECC, MERGE och LUCC. 

Läs mer och anmäl dig på becc.lu.se (på engelska)

BECC - becc.lu.se
MERGE - merge.lu.se
LUCC - lucc.lu.se

26 oktober: Hitta möjligheter för att lösa verkliga världsproblem 

De globala målen kommer i allt högre grad att styra finansiärernas verksamhet och måste nu övervägas av alla, oavsett forskningens fokus. Hur navigerar vi i dessa samtal och tänker framåt för att skriva ansökningar? Hur utvecklar vi tvärvetenskapliga samarbeten inom och utanför den akademiska världen och skapar innovativa lösningar, i motsats till att känna oss begränsade av politiken? Inbjudna talare kommer att dela sin vision om trender hos finansiärer, särskilt när det gäller innovationsutlysningar. Workshopen kommer att innehålla två sessioner med breakout rooms: en om finansieringsmöjligheter, en om möjligheter till samarbete, för att hitta och skapa utsikter för att ta itu med de globala målen i kommande utlysningar, samt att engagera sig i finansiärers aktiviteter.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena StemTherapy, MultiPark och MECW

Mer information kommer inom kort. 

Information och anmälan på sustainability.lu.se (på engelska)

StemTherapy - stemcellcenter.se
MultiPark - multipark.lu.se
MECW - cmes.lu.se

Information

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/ administratörer inom de strategiska forskningsområdena, men är öppen för all personal vid Lunds universitet. 

Kontakt

Projektledare

Helen Avery

helen [dot] avery [at] cme [dot] lu [dot] se

Projektkoordinator

Cerina Wittbom

cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Kommunikatör

Izabella Rosengren

izabella [dot] rosengren [at] cec [dot] lu [dot] se