Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om workshopserien

De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserades av regeringen i 2008 års forskningsproposition. Satsningen syftade till att ge möjlighet att långsiktigt utveckla forskning med hög internationell standard. Lunds universitet är involverat i 12 av dessa strategiska forskningsområden, som finansieras med nationella forskningsmedel erhållna i konkurrens.  Satsningen har gett universitetet möjlighet att långsiktigt utveckla forskning med hög internationell standard. Miljöerna erbjuder goda förutsättningar för excellent forskning och tvärvetenskapliga samarbeten med stor ämnesbredd.

I takt med att klimat- och andra planetära kriser eskalerar, finns det ett behov av att utveckla SFO:erna vid Lunds universitet för att bättre kunna möta samhällsutmaningar och hitta lösningar för att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling världen över. Inspirerade av förra årets SFO-konferens om FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG), vill SFO-kollegiet följa upp arbetet med SFO-gemensamma workshops med fokus på hållbarhet och samhällsrelevans.

Målet med årets workshopserie är att utveckla arbetsprocesser av gemensamt intresse, utbyta erfarenheter och stärka samarbetet mellan SFO:na kring hållbarhet, samt att stimulera en bredare reflektion över hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet och det omgivande samhället. Hållbarhetsmålen kan fungera som ett gemensamt språk som förbinder den akademiska världen med politiska mål. Då det finns ett behov av att involvera yngre forskare och att stärka kompetensen hos doktorander, erbjuds även två doktorandkurser i anslutning till workshopserien.

Årets teman kommer att erbjuda möjligheter för diskussion inom och mellan de olika strategiska forskningsområdena, angående bland annat underliggande konflikter mellan hållbarhetsmålen och olika sätt att förstå och arbeta mot hållbarhet.

Workshopserien arrangeras i samarbete med Hållbarhetsforum som ger stöd till organisering, koordinering, implementering och kommunikation.
 

Information

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/ administratörer inom de strategiska forskningsområdena, men är öppen för all personal vid Lunds universitet. 

Kontakt

Projektledare

Helen Avery

helen [dot] avery [at] cme [dot] lu [dot] se

Projektkoordinator

Cerina Wittbom

cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Kommunikatör

Izabella Rosengren

izabella [dot] rosengren [at] cec [dot] lu [dot] se