Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidsorienterade metodologier

Temat inriktar sig på grundläggande metodologiska frågor för att hantera hållbarhetsutmaningar. Särskilt svårigheten att uppskatta sannolikheter, prognoser, kartlägga systemiska sammankopplingar, modellering och forskningsdesign för att identifiera relevanta eller framväxande orsaksmekanismer som går utöver tidigare erfarenheter.

Dessa workshops kommer att stärka innovation och tvärvetenskap genom utökat samarbete mellan forskningsområdena, för att utveckla nya tillvägagångssätt inom forskningsmetoder som är inriktade på hållbarhetsutmaningar. Arbetet kommer bidra till att bygga en kunskapsbank och ett nätverk av experter.

Innehållet kan innefatta frågor som statistiska tillvägagångssätt för sällsynta händelser, sätt att närma sig 'framväxt', formalisera osäkerhet, kombinera modellering och expertkunskap, systemisk kartläggning och systemdynamik, organisering av databaser för att möjliggöra hämtning av underliggande observationer och kontextuell information, eller metoder som involverar utforskning av alternativa framtidsutsikter.

Årets workshops inom temat

31 maj: Framtidsorienterade metodologier med fokus på artificiell intelligens (AI) relaterade till FN:s globala mål

Workshopen ger en översikt över aktuell teknik för AI och framtida riktning relaterade till de globala målen. Diskussioner mellan forskningsområden är viktigt för att stärka samarbetet inom olika områden relaterade till AI eller liknande framtidsorienterade metoder.

Inbjudna talare

  • Kajsa M Paulsson, koordinator för forskningsinfrastruktur, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
  • Sonja Aits, medlem av koordinatorgruppen för AI Lund, Lunds universitet

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena eSSENCE och LUCC. 

Mer information kommer inom kort. 

Information och anmälan på sustainability.lu.se (på engelska)

eSSENCE - essenceofescience.se (på engelska)
LUCC - lucc.lu.se (på engelska)

10 juni: Hur man använder modellering som beslutsstöd

Denna workshop kommer att fördjupa frågan om varför vi behöver modellering. För att förstå komplexiteten i olika samhällsutmaningar samt att hitta systemlösningar är modellering ett kraftfullt verktyg. Men för att utveckla nya tillvägagångssätt för tvärvetenskapliga problem måste vi förstå och lyssna på varandra över disciplinära gränser. För att få en uppfattning om dessa möjligheter kommer en del av workshopen att ägnas åt en övning i samverkande kartläggning av några av de system som är involverade i metallåtervinning. Workshopen ger vidare möjlighet att diskutera hur man organiserar forskning inom Lunds universitet för att förstå vem som ska vidta vilka åtgärder i modellering och beslutsprocesser.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena SPI, EpiHealth och BECC. 

Mer information kommer inom kort. 

Information och anmälan på sustainability.lu.se (på engelska)

SPI - lth.se
EpiHealth - epihealth.lu.se (på engelska)
BECC - becc.lu.se (på engelska)

Information

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/ administratörer inom de strategiska forskningsområdena, men är öppen för all personal vid Lunds universitet. 

Kontakt

Projektledare

Helen Avery

helen [dot] avery [at] cme [dot] lu [dot] se

Projektkoordinator

Cerina Wittbom

cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Kommunikatör

Izabella Rosengren

izabella [dot] rosengren [at] cec [dot] lu [dot] se