Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökningsprocessen

Temat inriktar sig på att skriva ansökningar, med fokus på att formulera samhällsrelevans, vilka globala mål ansökan kommer att påverka och vilka påvisade effekter projektet kommer generera.

Dessa workshops kommer att stödja kapaciteten att adressera de globala målen i forskningsansökningar och generera en diskussion om hur effekter kan mätas och demonstreras. Workshoparna kommer även stödja reflektion om vilka effekter forskningsprojekt har på mänskliga samhällen och miljön. Forskarna ska både utbyta erfarenheter och dra nytta av expertisen hos inbjudna gästdeltagare.

Årets workshops inom temat

10 november: SDG 7 Prisvärd och ren energi: Målet är att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla fram till 2030

Workshopen syftar till att diskutera hur forskning inom Lunds universitet kan bidra till att göra SDG 7 till verklighet. Idag utvecklar forskare vid Lunds universitet nya och mer energieffektiva material och enheter med förmågan att förbättra energiinfrastrukturer samt skörda fossilfri energi. Men för att nå målet, modern energi för alla, måste vi också förändra vårt samhälle som helhet. I workshopen kommer vi att diskutera sociala och miljömässiga effekter av nya lösningar inom detta område, överväga finansieringstrender och ge en möjlighet att utforska eventuellt samarbete mellan forskargrupper.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena NanoLund, ELLIIT och BECC. 

Mer information kommer inom kort. 

Information och anmälan på sustainability.lu.se (på engelska)

NanoLund - nano.lu.se (på engelska)
ELLIIT - old.liu.se (på engelska)
BECC - becc.lu.se (på engelska)

25 november: Sociala och miljömässiga konsekvenser i alla sammanhang - med globala perspektiv

Hållbarhetseffekter av innovationer kommer vanligtvis att vara mycket beroende av befintlig och framtida politik. Betydande skillnader finns också mellan länder eller regioner, beroende på resurser, inkomstskillnader, demografi, geografi och institutionella strukturer. Fokus i denna workshop kommer att vara att utforska hur uppskattning av effekter för forskningsförslag kan baseras mer på lokala förhållanden, samt att överväga hur störningar och systemförskjutningar kan leda till olika scenarier.

Workshopen arrangeras i samarbete med de strategiska forskningsområdena MECW och EXODIAB.

Mer information kommer inom kort. 

Information och anmälan på sustainability.lu.se (på engelska)

MECW - cmes.lu.se (på engelska)
EXODIAB - exodiab.se (på engelska)

Doktorandkurs

I anslutning till temat kommer doktorandkursen Hållbarhetspåverkan arrangeras, öppna för alla doktorander.

Mer information om doktorandkursen Hållbarhetspåverkan kommer inom kort. 

Information

Målgrupp

Workshopserien riktar sig i första hand till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/ administratörer inom de strategiska forskningsområdena, men är öppen för all personal vid Lunds universitet. 

Kontakt

Projektledare

Helen Avery

helen [dot] avery [at] cme [dot] lu [dot] se

Projektkoordinator

Cerina Wittbom

cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se

Kommunikatör

Izabella Rosengren

izabella [dot] rosengren [at] cec [dot] lu [dot] se