24

apr

Vilka intressen kan påverka samhällsplaneringen? Medborgarnas delaktighet i utformandet av samhället

24 april 2018 18:00 till 20:00 |
SpiL Logo