Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vatten i städer – Klimatanpassning i den gröna täta staden

Vatten är livsviktigt för att vi ska överleva. Dock har vatten också en tendens att skapa stora problem när det hamnar på ”fel” ställe. Att styra över vädret kan vi inte men vi kan bygga samhällen som bättre klarar av att hantera det väder vi har. Detta handlade det om på Hållbarhetsveckans seminarium ”Klimatanpassning i den gröna täta staden” på Skissernas museum den 25 april 2018. Moderatorer var Helena Hanson, Centrum för miljö- och klimatforskning, och Björn Wickenberg, Internationella MIljöinstitutet.
Den täta gröna staden
Bild: Isa Hilldetun och Tora Åsling, COWI

Något alla deltagare på seminariet var överens om att är att vi måste planera och bygga smart och att dessa problem är något vi måste arbeta tillsammans för att lösa. Alla markägare har ett ansvar för sin egendom och att den kan hantera stora mängder vatten vid exempelvis skyfall.

Birgitte Hoffman från Aalborg Universitet, Köpenhamn, menade att klimatanpassning är en språngbräda för grön utveckling och skapar städer som är trevligare att bo i. Hon tycker att vi måste våga experimentera mer när det kommer till att hitta nya sätt att bygga på, och att vi behöver se vatten som en resurs i våra städer och inte som ett problem.

Nina Steiner från VA Syd berättade om deras projekt i Malmö: Tillsammans gör vi plats för vattnet. Ett projekt som handlar om att få med allmänheten i förståelsen om att alla behöver hjälpa till för att skapa hållbarhet i våra städer och vi har ett ansvar som medmänniskor och markägare. Det kan till exempel handla om att ha gräsmatta i stället för stenlagt i trädgården eller att skapa möjlighet för vattnet att rinna undan.

Även Ulrika Åkerlund från Boverket pratade om problematiken med att ”någon måste göra något”, vilket i grunden innebär att vi alla måste hjälpa till. I dagens lagstiftning är det många som tillsammans ansvarar för vårt dagvatten vilket innebär att många också måste göra sitt för att skapa hållbarhet och resiliens mot extremväder.

Caroline Fredriksson, Lunds Tekniska Högskola gav en återblick till Backafloden 1872 – vad skulle hända om historiens värsta kustöversvämning inträffade idag?

Karolina Skog, miljöminister, pratade om Sveriges första klimatanpassningsstrategi som nu skapats av regeringen där syftet är att ”implementera kunskapen om hur naturen kan göra nytta i våra städer”. Karolina Skog menar att ”det krävs en revolution” för att vi ska lyckas skapa den hållbarhet som krävs för den verklighet vi lever i.

De gröna områdena som vi vill och behöver i städerna ska fylla flera uppgifter. Dels ta hand om det vatten som faller från himlen men också vara en möjlighet till liv och rekreation för människorna som bor i staden. Utan människor, ingen stad. Detta är stora utmaningar där det krävs krafttag från flera håll om vi ska lyckas. Politiken måste komma i kapp de behov vi har idag. Samtidigt måste vi uppmuntra till mer innovation och det måste finnas en vilja bland medborgarna.

Text: Ellen Jonsson, studentreporter under Hållbarhetsveckan 2018

 

Läs mer

Broschyr om blågröna lösningar i täta städer (2018)

Forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, CEC, har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö med utgångspunkt i stadsdelen Sofielund i Malmö. Innehållet bygger på intervjuer med fastighetsägare och förvaltare i området och materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan två forskare vid centrum för miljö och klimatforskning och landskapsarkitekter på COWI i Malmö. 

Ladda ner pdf (4 MB)

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning (2017)

Den här kunskapsöversynen sammanställer underlag om så kallad ekosystembaserad klimatanpassning, EbA, i fem olika miljöer – bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Kunskapsöversynen fokuserar på svenska förhållanden, men kompletteras med exempel från andra delar av världen. 

Ladda ner pdf (1 MB)

Klimatanpassning av bostäder och bostadsområden – resultat från ett samarbetsprojekt mellan CEC och Riksbyggen (2016)

Syntesrapport där förslag på sätt att hantera klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn läggs fram, bl.a. klimatrelaterad riskkartering, kommunikation av klimatrelaterade risker och anpassningsåtgärder, samt nya samarbetskonstellationer. 

Ladda ner pdf (2 MB)

Senaste nyheter

2019-02-04

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU
2018-11-21

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster
2018-06-13

Forskare granskar klimatpolitiken

Forskare granskar klimatpolitiken
2018-06-13

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden
2018-06-08

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se