Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Våga nämna miljö och klimat i kampanjer!

Häromveckan föreläste Lena Hiselius, trafikforskare från Lunds universitet, på Lunds stadsbibliotek och efteråt följde en engagerad frågestund med publiken på temat hållbara resvanor.
Stadsbuss
Våra kommuner borde våga prata mer miljö i sina kampanjer, säger Lena Hiselius, trafikforskare vid Lunds universitet. Foto: Flixbus (Bilden rör ej studien som nämns i artikeln.)

Det Lena bland annat lyfte fram under föreläsningen var en studie som hon och trafikforskaren Lena Smidfelt Rosqvist från Trivector publicerade förra året där de hade undersökt ett antal kampanjer för hållbart resande som gjorts i Sverige på senare år. (Länk till studien: "Mobility Management campaigns as part of the transition towards changing social norms on sustainable travel behavior")

– Det var uppseendeväckande att det i kampanjerna nästan aldrig var fokus på att den som går, cyklar och åker kollektivt bidrar till en bättre miljö med minskade klimatutsläpp. Budskapen handlade oftast om vad du som individ vinner i bättre hälsa eller ekonomi. Det är ofta mycket fakta och lite känslor.

Lena Hiselius. Foto: Per Hiselius
Lena Hiselius. Foto: Per Hiselius

Vill se en förändring i kampanjer för hållbara resor

I en debattartikel som publicerades i Ny Teknik 21 oktober 2015 skrev Lena Hiselius och Lena Smidfelt Rosqvist om sin forskning och att kampanjer för hållbara resor skulle behöva förändras:

”De som utarbetar kampanjer kan lära av den forskning som gjorts och i stället fokusera på hållbart beteende som den givna normen och inte som någon uppoffring, något heroiskt och småtöntigt. ”

Forskarnas granskning av kampanjer för hållbart resande visar att de skulle kunna bli mer effektiva om man vädjade till människors känslomässiga drivkrafter om att bli socialt bekräftade. Bland annat har forskarna reflekterat över vem som står som avsändare i kampanjerna.

– Det är sällan någon känd person syns i de här sammanhangen, berättade Lena Hiselius. Tänk om man hade haft en kampanj med till exempel Zlatan vid en häftig cykel i stället. För att nå förändringar i normer behöver du använda det forskningen kallar social motivation – att det som driver en förändring är att du identifierar dig med någon du ser upp till (Läs mer om social motivation i artikeln ”Om att gå från ord till handling” http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet/om-att-ga-fran-ord-till-handling ).

Saknar nationella kampanjer

Idag finns inga nationella kampanjer för att vårt resande ska ställas om till mer hållbara vanor – ett minskat resande eller kortare resor, eller att vi hellre ska cykla, gå eller åka kollektivt i stället för att ta bilen. Lena Hiselius betonade att Trafikverket borde få det som ett uppdrag.

– Jag tycker det är en stor miss att Trafikverket inte fått uppdraget att driva den här typen av kampanjer för att förändra våra resmönster. Idag är det ett stort gap mellan Sveriges målsättningar om hållbarare transporter och de beslut som tas. Jag vill sända ett budskap till våra kommuner att de borde våga prata mer miljö i sina kampanjer och att nationell samordning skulle behövas, sa Lena Hiselius avslutningsvis.

Text: Nina Nordh

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se