Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny broschyr om blågröna lösningar i täta städer

Forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, CEC, har tagit fram en informationsbroschyr med konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö med utgångspunkt i stadsdelen Sofielund i Malmö.
blågröna lösningar i städer

Ett klimat i förändring är något som påverkar oss alla. För staden och dess invånare innebär det bland annat mer nederbörd och en ökad risk för översvämningar. Det är därför viktigt att arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Tanken med den här broschyren är att visa vilka lösningar som naturen kan bidra med, i form av exempelvis regnbäddar, svackdiken och dagvattendammar. Innehållet bygger på intervjuer med fastighetsägare och förvaltare i Sofielundsområdet i Malmö och materialet har tagits fram genom ett samarbete mellan forskare och landskapsarkitekter på COWI i Malmö. 

- Materialet ska vara ett diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommunens olika organisationer samt sammanslutningar av boende som berörs av eller arbetar med klimatanpassning i staden, säger Helena Hanson, som står bakom broschyren tillsammans med forskarkollegan Johanna Alkan Olsson. Vi hoppas att de principlösningar vi har tagit fram ska komma till nytta både i Sofielund och andra områden. 

Ladda ner broschyren och läs mer om andra rapporter från CEC här

Nyhet från CEC, 3 maj 2018

Senaste nyheter

2019-02-04

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU
2018-11-21

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster
2018-06-13

Forskare granskar klimatpolitiken

Forskare granskar klimatpolitiken
2018-06-13

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden
2018-06-08

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se