Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

I november 2018 beviljades medel i ett stort antal utlysningar från Formas. Läs om några av de projekt som nu kommer igång vid Lunds universitet på temat klimatförändringar, giftfri miljö, kommunikation, de globala hållbarhetsmålen m.m.
Solen sedd över jorden. Foto: NASA, CC licens Flickr

”What’s love got to do with it?” SDGs, gendered power, and place attachment. 

"We ask: How do partners in intimate contracts relate emotionally to each other, to place, to nature and to the environment in the context of multiple stressors in small-scale sub-Saharan agriculture? And what does it mean for sustainable development?" Karin Steen, LUCSUS, Lund University

Fredens natur

”Detta tvärvetenskapligt projekt analyserar hur fredsbyggande processer, ekosystem, naturresurser och lokalbefolkningens försörjning påverkar varandra efter interna väpnade konflikter i Colombia och Uganda.” Fariborz Zelli, Department of Political Science

Takeoff of staying on the ground

"We’re excited to study the "Takeoff of staying on the ground,” where we will trace the development of conversations in Sweden about the low-carbon good life, and the growing Swedish movement of not flying as a political and social response to climate change." Kim Nicholas, LUCSUS & Johannes Stripple, Political science

Marina matresurser på nya marknader

”I samband med de förväntningar som finns på marina resurser idag är det viktigt att undersöka vilka biotekniska processer som kan accepteras av konsumenten och i vilka former och sammanhang som alger kan introduceras och skapa mervärde.” Cecilia Fredriksson, Service management och tjänstevetenskap

Vad begränsar utbredningen av ekologisk odling?

"Vi ska undersöka vilka faktorer som begränsar utbredningen av ekologisk odling i Sverige." Henrik Smith, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Bin och växtskyddsmedel

"Jag har lite olika fokus på mina två beviljade projekt, men båda fokuserar på att identifiera hur bin exponeras för växtskyddsmedel och vilka konsekvenser den exponeringen får. I det ena projektet vill vi arbeta för att integrerar pollinerares hälsa i växtskyddet som används i blommande och delvis insektspollinerade grödor. I det andra projektet ligger fokuset på att mer generellt förstå bins exponering för blandningar av växtskyddsmedel i svenska jordbrukslandskap och använda litteratursammanställningar, experiment och modellering för att undersöka hur sådana växtskyddsmedlesblandningar påverkar bihälsa." Maj Rundlöf, Biodiversitet

Biomassa till det fossilfria samhället

Vi ska reda ut var, hur , och med vilka styrmedel vi kan mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan att hamna i konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål." Yann Clough, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Teknologier för negativa klimatutsläpp

"Vi ska undersöka hur teknologier för negativa utsläpp kommit att bli en lösning i klimatpolitiken som allt fler sätter sin tilltro till och vilka problem och potentialer de har." Andreas Malm, Humanekologi

Högerpopulistiska partier och klimatfrågan

"Vi ska studera vad de högerpopulistiska partier som går framåt i Europa tycker och gör i klimatfrågan – fortsätter de att förneka klimatet, och i så fall varför, eller finns det tecken på att ändrar de inställning?" Andreas Malm, Humanekologi

Brandrök i stratosfären

”Vi kommer att undersöka hur brandrök i stratosfären har påverkat klimatet under de senaste 25 åren. Det är en
period med många stora skogsbränder och vi vill få en bild av hur mycket de kan ha kylt klimatet.”
Johan Friberg, Kärnfysik

Nanoplast och teater

"Vi ska tillsammans med Sagohuset göra "Göra en mobil kombination av en enmansshow och workshoppar om nanoplast i vattenmiljöer riktat framförallt mot gymnasie och grundskola men också mot myndigheter och företag." Tommy Cedervall, Biokemi och Strukturbiologi

Alla beviljade projekt från Formas 14 november 2018

Alla listor med beviljade medel finns på Formas hemsida

Senaste nyheter

2019-02-04

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU
2018-11-21

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster
2018-06-13

Forskare granskar klimatpolitiken

Forskare granskar klimatpolitiken
2018-06-13

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden
2018-06-08

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se