Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

ICOS Sweden är del av ett europeiskt samarbete kring mätningar av klimatdata för att övervaka hur balansen av växthusgaser utvecklas med pågående klimatförändringar. Syftet är att forskare ska få tillgång till likvärdiga, standardiserade data som kan användas i klimatforskning och klimatmodeller. 
ICOS
Foto: Anders Båth

I slutet av maj 2018 fick ICOS Sweden fyra av sina tio stationer kvalitetscertifierade. Det innebär att mätningar, instrument och dataavläsning sker enligt protokoll som säkerställer att alla ICOS-stationer över hela Europa levererar jämförbara data. Det innebär också ett åtagande att driva stationen och leverera data långsiktigt. En annan viktig del är att all information finns tillgänglig och att datan säkras på sikt, vilket görs genom ICOS  Kolportalen.

Maj-Lena Linderson, föreståndare för ICOS Sweden berättar mer:

Denna typ av långsiktiga, harmoniserade mätningar från olika ekosystem och miljöer, i Sverige och övriga Europa, är viktiga för forskningen kring klimatförändringens effekter och för förståelsen hur en accelererad temperaturökning kan förebyggas. Kunskapen bidrar till att kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål och de samhällsutmaningar som EU har identifierat i samband med klimatförändringar. Mätningarna är ur de aspekterna särskilt betydelsefulla för att utvärdera om de insatser fungerar  som vi gör i Sverige, i linje med Parisavtalet och det Svenska klimatpolitiska ramverket, för att minska våra emissioner av växthusgaser. Tanken är att forskare ska få tillgång till väldokumenterade data av hög kvalitet. Att en mätstation blir certifierad innebär att den har blivit noggrant granskad och utvärderad och därför kan garantera detta.

Först ut med certifieringen av ICOS-stationerna i Sverige är Hyltemossa i centrala Skåne, som har fått både sin atmosfärsstation och ekosystemstation certifierade, samt atmosfärsstationerna i Norunda norr om Uppsala, samt Svartberget utanför Umeå.

Övriga stationer i ICOS-nätverket i Sverige levererar också data men är ännu inte certifierade enligt ICOS protokoll.

Text: Susanna Olsson

Fakta om ICOS:

ICOS, Integrated Carbon Observation System, mäter växthusgaser och kolbudget med mätstationer i kategorierna atmosfär, ekosystem och ocean/hav. Uppbyggnaden av ICOS initierades av forskare i början på 2000-talet som enades om att det saknades jämförbara data, och hade en idé om att bygga upp ett sådant nätverk. Det har varit ett långdraget arbete att bygga ICOS, men idag är idén förverkligad till en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) och har ett nätverk idag bestående av 131 stationer över Europa, varav vissa är mobila båtlinjer. Data från mätningarna finns tillgängligt för alla som vill använda dem via ICOS kolportalen. Certifieringen av stationerna pågår, och sedan hösten 2017 har 17 stationer certifierats. Certifieringsprocessen finns att följa på https://meta.icos-cp.eu/labeling/

Länk till ICOS Sweden:s hemsida

Läs också en artikel från 2015 om ICOS etablering som ett av EU:s stora forskningsbolaag: Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna

I en artikel från 2016 berättas mer om stationen i Hyltemossa i Skåne: Europeisk satsning på klimatkunskap – forskarna reste mast i Hyltemossa

Senaste nyheter

2019-02-04

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU
2018-11-21

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster
2018-06-13

Forskare granskar klimatpolitiken

Forskare granskar klimatpolitiken
2018-06-13

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden
2018-06-08

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen