Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatförändringarna och migration

Hur påverkar väder och klimatvariationer migration i Mellanöstern-regionen, minskning av koldioxidutsläpp och en tryggad livsmedelsförsörjning? Lina Eklund från Lunds universitet belyser här komplexiteten i frågan, men också hur konkreta projekt kan göra en skillnad. Hon är verksam som forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

– Klimatvariationer, torka till exempel, är inget nytt eller oväntat för Mellanöstern. Förhållandet mellan människor och jorden i denna region är mycket komplexa, inleder Lina.

Även om klimatförändringar har fått en del människor att flytta från jordbruksområden på landsbygden in till städerna, är detta inte den enda orsaken till migration. Lina förklarar:

– Det är exempelvis få medborgare från irakiska Kurdistan som lämnar landsbygden för att torka har påverkat jordbruket. I stället flyttar de flesta människor av helt andra skäl, till exempel politiska eller ekonomiska. Väpnade konflikter har även lett till att en del lämnar städerna för att söka skydd på landsbygden.

– Migration på grund av klimatförändringarna kan vara svårt att fastställa säkert, och kan användas som en syndabock för regeringar, säger Lina och exemplifierar:

 – Många syriska medborgare är starkt beroende av jordbruk och är sårbara för klimatförändringar, men anledningen till att de flyttat kan vara brister i policy eller statligt stöd.

Beroende av fossil olja försvårar

Många delar av Mellanöstern förlitar sig också starkt på produktion och export av fossila bränslen. Fossil olja ger regionen ekonomisk stabilitet, sysselsättning och möjligheter för handeln.

– Beroendet av oljan gör det mycket svårt att minska koldioxidutsläppen för länderna i Mellanöstern, förklarar Lina.

Det finns ytterligare hinder för Mellanöstern i arbetet med utsläppsminskning. Det handlar om en brist på statliga incitament för att minska utsläppen, bristfällig eller otillförlitlig kollektivtrafik, billiga fordon och en uppfattning att miljöproblemen inte är så brådskande.

– När politiska problem, konfliktlösning eller ekonomisk välfärd ofta är de främsta prioriteringarna för människor i Mellanöstern, kan klimatförändringar upplevas som ett lyxproblem, säger Lina.

Analyserar sårbarhet i livsmedelsförsörjning

I sin senaste forskning fokuserar Lina på livsmedelsförsörjning och hon ska analysera hur det statliga stödet i Mellanöstern fungerar.

– Regeringen i irakiska Kurdistan vill minska behovet av livsmedelsimport genom ökad produktivitet och stöd till mindre lantbrukare. I vår forskning kommer vi att använda satellitbilder för att övervaka förändringar i landskapet, säger Lina.

– Många länder i Mellanöstern är starkt beroende av vinster från industrin för fossila bränslen för att betala för importerade livsmedel, och detta gör regionen sårbar i sin livsmedelsförsörjning, tillägger Lina.

Lina studerar hur vegetation i Irak, Syrien och Turkiet ser ut för att kunna utvärdera det statliga stödet till jordbruket.

– Dessa regioner har liknande klimat och nederbörd, så jämförelser av förändringar och skillnader i deras jordbruk kan visa hur det statliga stödet påverkar jordbruksmetoderna, säger Lina.

Takodlingar i Palestina en framgångssaga

Samtidigt som Mellanöstern står inför många politiska, ekonomiska och miljömässiga utmaningar, liksom utmaningar i sin livsmedelsförsörjning, finns det regionala projekt som har haft positiva effekter. Lina nämner till exempel takodlingar i Palestina som en framgångssaga.

– Frukt som ofta importeras till denna region kan bli mycket kostsamt. Projektet gör det möjligt för människor att producera frukt lokalt i stället och stärka livsmedelsförsörjningen. Projektet ger också unga människor ny kunskap och stärker de kvinnor som många gånger ansvarar för takodlingarna, berättar Lina.

Lokala initiativ för att mildra och anpassa sig till klimatförändringar

Lina berättar också om fler projekt. I Irak pågår exempelvis projekt där våtmarker återställs.

– De förstördes och dränerades innan 2003, säger Lina och tillägger:

– Våtmarker som tidigare fungerade som fågelreservat och källa till mat för fiskare återställs nu och människor kan då återvända till dessa områden.

Det finns även en växande cykelkultur i Syrien som drivs av lokala ungdomsgrupper.

– Gator och vägar skadas och förstörs på grund av det pågående inbördeskriget, så att köra bil har blivit mycket svårt. Därför har cykling blivit ett enklare alternativt sätt att resa. Många fler cyklar säljs nu i regionen, säger Lina.

Mellanöstern är en mycket komplex och mångskiftande region, som står inför många utmaningar. Även om klimatförändringarna är en av utmaningarna, är det bara en av många.

– Ekonomisk stabilitet, människors välbefinnande och livsmedelssäkerheten prioriteras ofta framför klimatförändringarna. Andra regioner har mer kapacitet och resurser att fokusera på att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna, säger Lina.

Samtidigt visar de olika exemplen på lokala initiativ att även i områden med många utmaningar kan människor fortfarande lyckas i kampen mot klimatförändringen – på samma gång som samhället utvecklas i en mer hållbar riktning.

Text: Jack Fraser

Kontakt

Lina Eklund

Center for Middle Eastern Studies (CMES) och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Mail: lina [dot] eklund [at] nateko [dot] lu [dot] se
Tel: 070 2820355
 

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se