Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jakten på apan

Afrikas människoapor, apor och halvapor trivs i skogar med mycket fruktbärande träd. De äter av frukten och som följd av detta sprids trädens frön. Människor jagar i sin tur apor och andra vilda djur för föda och har gjort så i mer än 40 000 år. När endast små grupper av människor livnär sig på viltkött fungerar balansen i naturen. Men när jakttrycket ökar kan detta få oanade konsekvenser för Afrikas skogar, visar Ola Olsson och hans kollegor från Lunds universitet.
apa fokus forskning

Jakt har historiskt sett varit en naturlig och nödvändig del i kampen för överlevnad. När jakten bedrivs på ett ohållbart sätt kan detta dock leda till lokal eller total utrotning av djurarter.

Hela grupper av fruktätande djur har redan försvunnit på grund av jakt i områden av Afrika, Sydamerika och Asien.

– Även lokal utrotning kan leda till problem om de jagade arterna, såsom de fruktätande aporna i Afrika, har avgörande betydelse för det ekosystem de lever i, säger Ola Olsson forskare i biodiversitet.

Ola Olsson och hans kollegor har studerat de ekologiska effekterna av att apor försvinner från skogen, genom att studera sammansättningen av däggdjur och fåglar, samt av trädplantor, i ett regnskogsområde i sydöstra Nigeria. Där valde de ut tre undersökningsområden där det bland annat fanns flera arter apor som mandriller, schimpanser och gorillor. Dessa platser jämfördes med tre områden där sammansättningen av uppvuxna träd var likartad, men där aporna försvunnit på grund av jakt.

Forskarna fann att djurlivet var förändrat i skogarna där aporna inte längre fanns kvar. Exempelvis hade förekomsten av vissa däggdjur såsom stora gnagare ökat. Men framförallt var det växtligheten som förändrats dramatiskt i dessa skogar. Det syntes tydligast när man tittade på vilka arter av träd som förökat sig, det vill säga, som hade nyuppkomna trädplantorna. I skogarna med jakt fanns färre arter och trädplantor vars frön sprids av apor, och fler plantor vars frön sprids med hjälp av vinden.

– Våra resultat förutspår att dessa regnskogar, även de som är skyddade från trädavverkning, kommer att förändras ganska markant om aporna försvinner, säger Ola Olsson. I förlängningen skulle förändringarna kunna innebära att apor inte heller kan återintroduceras till de områden där de utrotats, eftersom det inte längre skulle finnas tillräckligt med föda för dem!

Inom studien har forskarna även besökt byar i och i närheten av de utvalda skogarna för att fråga människorna där om vad jakten och skogen betyder för dem. Det visar sig att kött från vilt är den vanligaste typen av kött som äts i byarna. Byborna äter mest stora gnagare som piggsvin och rörråttor, men även apor, inklusive schimpans och gorilla. Huvudsakligen jagar de antingen till husbehov eller köper köttet direkt från jägare i byn.

– Att jakten i vissa av skogarna vi besökte blivit ohållbar verkar främst beror på befolkningsökningen och minskande skogsarealer, säger Ola Olsson.

Text: Pia Romare

Artikeln har tidigare publicerats i Fokus Forskning från Lunds universitet

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se