Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet

Bevattning gör det möjligt att bedriva jordbruk i områden med liten eller oregelbunden nederbörd. Det vatten som används för bevattning av fält lämnar dock upplösta salter som över tid ackumuleras i marken och kan försämra förutsättningarna för fortsatt jordbruk.
bevattning

Med en globalt växande befolkning måste också livsmedelsproduktionen öka. En stor andel av den prognostiserade befolkningstillväxten kommer att äga rum i delar av världen med liten nederbörd under hela eller delar av odlingssäsongen. Livsmedelsproduktionen i dessa regioner är beroende av bevattning, samtidigt har flera områden redan så höga salthalter i jorden att det påverkar möjligheten att odla grödor. Om bevattning av jordbruksmark intensifieras ytterligare, kommer fler områden att drabbas av höga salthalter i jorden.

- Jag har utfört tester på torra jordar av olika salthalt och funnit att mikroorganismerna påverkas i ännu större utsträckning av torka om marken också innehåller höga halter av salt, säger Kristin Rath.

Läs hela nyheten från CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning, här: Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet

Kristin Rath försvarar fredagen den 19 januari 2018 sin avhandling Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

Senaste nyheter

2019-02-04

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU

Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU
2018-11-21

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster

Lundaforskare berättar om nya Formasprojekt: från kärlek till nanoplaster
2018-06-13

Forskare granskar klimatpolitiken

Forskare granskar klimatpolitiken
2018-06-13

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden
2018-06-08

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se