Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet

Bevattning gör det möjligt att bedriva jordbruk i områden med liten eller oregelbunden nederbörd. Det vatten som används för bevattning av fält lämnar dock upplösta salter som över tid ackumuleras i marken och kan försämra förutsättningarna för fortsatt jordbruk.
bevattning

Med en globalt växande befolkning måste också livsmedelsproduktionen öka. En stor andel av den prognostiserade befolkningstillväxten kommer att äga rum i delar av världen med liten nederbörd under hela eller delar av odlingssäsongen. Livsmedelsproduktionen i dessa regioner är beroende av bevattning, samtidigt har flera områden redan så höga salthalter i jorden att det påverkar möjligheten att odla grödor. Om bevattning av jordbruksmark intensifieras ytterligare, kommer fler områden att drabbas av höga salthalter i jorden.

- Jag har utfört tester på torra jordar av olika salthalt och funnit att mikroorganismerna påverkas i ännu större utsträckning av torka om marken också innehåller höga halter av salt, säger Kristin Rath.

Läs hela nyheten från CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning, här: Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet

Kristin Rath försvarar fredagen den 19 januari 2018 sin avhandling Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

Senaste artiklar

2018-01-10
Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet
Intensifierad bevattning kan långsiktigt hota jordbrukets produktivitet
2018-01-10
Syret i världshaven minskar – forskare ser farorna och lösningarna
Syret i världshaven minskar – forskare ser farorna och lösningarna
2017-12-21
Sju år med Bostad först: Andelen hemlösa minskar kraftigt
Sju år med Bostad först: Andelen hemlösa minskar kraftigt
2017-12-21
De bästa tipsen för en hållbar jul
De bästa tipsen för en hållbar jul
2017-12-20
Vi söker en studentmedarbetare under 2018
Vi söker en studentmedarbetare under 2018

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se