Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förbättrad klimatmodell kan minska sårbarhet

Afrika är mycket sårbart för klimatförändringar. Det kvarstår emellertid betydande osäkerheter kring effekterna i regionen. Förbättrade klimatmodeller kan bidra till lösningar för att minska sårbarheten. Ett steg i rätt riktning, enligt forskarna Minchao Wu och Markku Rummukainen är att komplettera dagens modeller med hur regionala ekosystem påverkas av, och påverkar, klimatet.
Förbättrad klimatmodell Afrika

Dagens klimatmodeller ger delvis olika resultat för hur den globala uppvärmningen kommer att påverka afrikanska ekosystem. Exempelvis kan tropiska regnskogar bli antingen en kolsänka eller en kolkälla i ett framtida varmare klimat. Osäkerheten beror delvis på att bristen på historiska klimatdata från Afrika gör långsiktiga och systematiska studier svåra. En annan orsak till osäkerheten är att kunskap om det komplexa samspelet mellan ekosystem och klimat, exempelvis hur ekosystemen påverkar temperaturen, nederbörden och kolcykeln lokalt och regionalt, oftast inte finns med i klimatmodellerna.

Klimatforskarna Minchao Wu och Markku Rummukainen arbetar med en klimatmodell för Afrika, en modell som kan användas för att beräkna möjliga framtida klimatförändringar med hänsyn tagen till förändringar i växtligheten.

– I vår modell tillåts växtligheten anpassa sig till klimatförändringarna, snarare än att bara vara konstant som i många klimatmodeller. Framtida förändringar i klimat kan studeras på ett mer realistiskt sätt när vi låter effekterna av en förändrad växtlighet återverka på klimatet, säger Minchao Wu.

Deras modell visar att framtida klimatförändringar kan leda till en ökning av nederbörden i kustmonsunområdet, såsom Västafrika och Östafrika, och i delar av Sahara. Ökningen i nederbörd, tillsammans med den globala ökningen av koldioxidhalten i atmosfären, kommer att öka växtlighetens tillväxt i dessa områden.

– Om vi stannar här och tittar på våra modellresultat, kommer nettoeffekten visa sig vara en ökning i koldioxidupptaget i Afrika, säger Minchao Wu.

Men när modellen även tar hänsyn till det faktum att en ökad vattenavdunstning (från ökad växtlighet) kyler det marknära klimatet i områden som savanner och torra buskmarker, blir resultatet ett annat. Den lokala kylningen leder till mindre regn över den tropiska regnskogen i centrala Afrika (på grund av förändringarna i vindsystemen) och den torra säsongen där kommer att bli ännu torrare. Detta skulle göra regnskogen mer benägen att förvandlas till savann, med mindre upptag av koldioxid som följd.

– Vi hoppas att detta arbete bidrar till förståelsen av klimatförändringar i Afrika kontinenten, och konsekvenserna på lokal, regional och global nivå, säger Minchao Wu.

Text: Pia Romare

Artikeln har tidigare publicerats i webbtidningen Fokus Forsknings Afrikatema

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se