Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avfallsförebyggande prioriteras inte

Flera kommunala och privata avfallsbolag, intresseorganisationer och konsultfirmor nedprioriterar hjälp med avfallsförebyggande till sina kunder. Avfallsorganisationerna uttrycker även en osäkerhet när de tillfrågas om hur de kan arbeta med att minska verksamhetsavfall.
Det måste bli dyrare att producera avfall, enligt forskarna Anette Svingstedt (bilden) och Hervé Corvellec.
Det måste bli dyrare att producera avfall, enligt forskarna Anette Svingstedt (bilden) och Hervé Corvellec.

Det visar en färsk rapport från Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.

– Vår studie pekar på ett gap mellan den politiska viljan att förebygga förekomsten av avfall och hur man i avfallsorganisationer ser på de praktiska möjligheterna att göra det. Detta trots att man är medveten om behovet av att minska mängderna avfall, säger forskarna Anette Svingstedt och Hervé Corvellec.

I rapporten pekar företrädare för företagen och organisationerna på fyra tydliga inlåsningar som försvårar utvecklingen av ett ökat avfallsförebyggande:

  • Rådande affärsmodeller och affärsavtal tenderar att fokusera på enskilda affärstransaktioner som stärker en affärslogik där mer avfall är bättre än mindre.
  • Det finns en känsla av tveksamhet om avfallsbranschens kompetens kan användas för att minska företagens avfallsproduktion exempelvis genom ökade samarbeten kring design och produktionsprocesser.
  • Regelverken är mer inriktade på att säkerställa god sortering och återvinning än att främja ökat avfallsförebyggande eller saknar tydliga ekonomiska incitament för satsningar på avfallsförebyggande arbete.
  • Infrastrukturen som är uppbyggd kring avfall stödjer främst åtgärder och aktiviteter som bidrar till att välsorterat avfall strömmar in till förbränningsanläggningar, snarare än att ge stöd åt en minskad inströmning av avfall.

Rapporten visar också på idéer om hur de rådande inlåsningarna kan låsas upp. I huvudsak handlar det om att utveckla tjänster som frikopplar resursförbrukning från ekonomisk tillväxt.

Rapporten Frikopplingstjänster – En lösning för avfallsförebyggande? finns på www.ism.lu.se/ft

Kontakt 
Anette Svingstedt, anette [dot] svingstedt [at] ism [dot] lu [dot] se, 042-356 630 
Hervé Corvellec, herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se, 042-356 603

Text: patrik [dot] hekkala [at] ism [dot] lu [dot] se (Patrik Hekkala)

Pressmeddelande från Campus Helsingborg, Lunds universitet, 1 februari 2016.

Debattartikel Dagens Samhälle: Det måste bli dyrare att producera avfall

Läs också debattartikeln från den 11/2 i Dagens Samhälle om hur företagen behöver höja sina ambitioner och verkligen satsa på att minska sina avfallsmängder. En ökad samverkan med kunderna skulle skynda på den utvecklingen.

Länk till artikeln i Dagens Samhälle.

 

Senaste artiklar

2017-12-14
December månads nyhetsbrev ute nu!
December månads nyhetsbrev ute nu!
2017-12-12
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
Oväntat stora förluster av kol och kväve vid skogsbränder
2017-11-22
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
Lundaforskare, doktorander och studenter om klimatmötet i Bonn
2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se