Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Workshop om vägen mot ett hållbart universitet

Vid en workshop den 18 oktober 2017 kan du som student eller anställd bidra med dina idéer för det fortsatta arbetet att utveckla Lunds universitets hållbarhetsarbete. Var med och diskutera vid mindre bord på olika teman.

Du kommer att kunna delta vid två workshop-bord under eftermiddagen. Det blir också tid för mingel före och efter arrangemanget tillsammans med bl.a. studentföreningar med hållbarhetsprofil. Vid varje workshop-bord kommer det att finnas specialister, samtalsledare och någon som dokumenterar de idéer som förs fram. Vid alla workshop-bord kommer vi också att samtala kring hur Lunds universitet kan arbeta med FN:s Sustainable Development Goals. Information about the workshop in English

Workshop-teman

Hållbarhet i utbildningen

Hur kan utbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår nationellt om att utvärdera hållbarhet i utbildningen? Läs vidare
Bo-Anders Jönsson, vicerektor och ordförande i utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
Håkan Rodhe, universitetslektor IIIEE och i bedömargrupp på Universitetskanslersämbetet om hållbar utveckling i utbildningar
Lena Christensen, projektledare vid Kvalitet och utvärdering och 
utbildningsledare USV
Kimberly Nicholas, universitetslektor LUCSUS

Malin Planander, MIljöbron
Yvonne Persson, studierektor för CEC:s miljövetarutbildningar

Att leva som vi lär!

Hur kan vi utveckla hållbarhetsarbetet vid Lunds universitet? Hur mäter vi och följer upp hållbarhet?
Susanne Kristensson, förvaltningschef
Susanne Arvidsson, docent Företagsekonomiska instutitionen, Ekonomihögskolan
Kristina Jönsson, docent Statsvetenskapliga institutionen

Claes Nilén, miljöchef
Ola Holmström, projektledare vid Kvalitet och utvärdering, författare självvärdering om hållbarhet i utbildningar

Resor och resfria möten

Kan vi minska resandet genom digitala möten, webinarier osv.?
Peter Arnfalk, universitetslektor Internationella miljöinstitutet
Anna Nilsson, projektledare resfria möten 
LU Service
Linda Petersson, projektledare ny resepolicy LU Service
Jan Henrik Nilsson, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Inköp, upphandling och divestering

Hur kan Lunds universitet driva på en hållbar utveckling genom sina ekonomiska transaktioner?
Filip Bengtsson, ekonomidirektör
Carl Dalhammar, docent 
Internationella miljöinstitutet
Liselott Olsson, avdelningschef LU Service Lokalservice
Fossil Free Lund

Ett hållbart campus

Kan vi tänka mer hållbart när det gäller lokaler, grönområden, kommunikationer osv.?
Eir Saemundsdottir, lokalplanerare LU Byggnad
Maria Nilsson, m
iljösamordnare 
Helena Hanson, forskare hållbar stadsutveckling, Centrum för miljö- och klimatforskning
Peter Siöström, universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö

En sund arbets- och studiemiljö

Hur kan vi minska stress och öka välmåendet hos personal och studenter?
Frida Eek, forskare stress, Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten
Anna Sjösten, personalkonsult Avdelningen Arbetsrätt och anställning

Anne Link, Företagshälsovården
Lena Örnberg, Studenthälsan
Studentprästerna

Genus, jämställdhet, mångfald och likabehandling

Hur kan universitets arbete med jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling utvecklas? Utmaningar och möjligheter?
Ann Silbersky Isaksson, personaldirektör
Lena Lindell, personalkonsult vid Arbetsrätt och anställning
Åsa Kristin Nilsson, studie- och karriärvägledare, Arkitektur och industridesign LTH
Brynn Szukala, 
FemFighters
Therese Hågerup, FemFighters
FemiLund

Studentprästerna

Hållbarhet i forskarutbildningen

Hur kan forskarutbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår nationellt om att utvärdera hållbarhet i utbildningen?
Anna Ekberg, koordinator forskarskolan ClimBEco
Roland Akselsson, professor emeritus vid Ergonomi och aerosolteknologi, leder "The long view"

Fler deltagare tillkommer

Forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling

Hur kan vi bli bättre på att nå ut med vår forskning och lyssna in samhällets behov? Och kan samhället styra forskningen för mycket?
Lisa Thelin, avdelningschef Samverkan
Anne Jerneck, professor LUCSUS
Caroline Runéus, sektionschef Kommunikation
Magdalena Bexell, docent och universitetslektor Statsvetenskapliga institutionen
Hanna Holm, samverkan- och kommunikationsansvarig, Centrum för miljö- och klimatforskning
Elina Andersson, postdoc LUCSUS

Studenternas engagemang

Hur kan studenternas engagemang i hållbarhetsfrågor stöttas och synliggöras bättre? Behövs ett "Green office"?
LUS
Utrikespolitiska föreningen
Hållbart universitet
Ulla Boström Hjorth, projektledare vid Samverkan
Madeleine Brask, Miljöbron

 

Tid & plats

18 oktober 2017 klockan 15.00 till 17.30

AF-Borgen, Lilla salen och Nya Fest

15.00–15.30: Registrering och mingel
15.30–17.30: Panelsamtal och workshop

Anmälan obligatoriskt pga. begränsat antal platser

Länk till anmälan och mer detaljerat program

In English

Join us for a discussion on how to reach a sustainable Lund University on the 18th of October in AF-Borgen!
The panel discussion in the beginning of the programme on sustainability and education will be held in Swedish. During the following workshop on different subjects concerning a sustainable Lund University it's possible to speak both Swedish and English.

We welcome both employees and students to attend this event. Registration in advance is needed.

 

Sidansvarig:

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability.lu.se