Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Smutsiga händer och klumpiga lösningar

Hur långt sträcker sig forskarens roll? Ska forskaren vara en opartisk iakttagare eller ska forskaren ta en mer aktiv roll i samhällsutvecklingen?

Fiskebåt i Simrishamns hamn. Foto: Wikimedia Commons
Fiskebåt i Simrishamns hamn. Foto: Wikimedia Commons

Forskarna Johan Hultman och Filippa Säwe beskriver i det femte kapitlet i antologin "15 hållbara lösningar för framtiden" de målkonflikter som kan uppstå i det konkreta arbetet att skapa en hållbar utveckling. De frågar sig hur samhällsforskare kan bli en del av förändringsprocessen för att göra ett levande kustnära fiske – som samtidigt är ekologiskt hållbart.

Kan en hållbar förvaltning av naturresurser samtidigt vara socialt hållbar? Och hur mycket kan och bör forskare engagera sig att uppnå verklig samhällsförändring? Här berättar vi om en pågående förändringsprocess inom svenska fiskeförvaltning, med utgångspunkt i en svensk fiskekommun. Det svenska kustnära fisket har på senare år fått allt svårare att överleva och mycket står på spel för de inblandade aktörerna. I förändringsprocesserna måste en rad motstridiga intressen hanteras och aktörerna har olika kunskaper och maktmedel. Det är paradoxalt nog en på samma gång demokratisk som ojämlik process. 

Vi kommer att argumentera för att ett önskvärt utfall för den här typen av hållbarhetsproblem ligger i ”klumpiga lösningar”. Med det menar vi att för en fråga där många viktiga – men sinsemellan olika – saker står på spel för de inblandade aktörerna varken kan eller bör alla bli helt tillfredsställda ur varje enskilt perspektiv.

Den klumpiga – men just därför hållbara lösningen – kan istället hittas genom att sträva efter att olika kunskapstyper, verkligheter och världsbilder får ge sina respektive bidrag till lösningen. 

Mottot blir därmed att låta så många röster som möjligt komma till tals i stället för att sträva efter ett maximum av konsensus.

Utdrag ur inledningen till kapitel 5, "Smutsiga händer och klumpiga lösningar" av Johan Hultman och Filippa Säwe, från antologin "15 hållbara lösningar för framtiden".

Johan Hultman Foto Kennet Ruona
Johan Hultman är professor i kulturgeografi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet. Hans forskning handlar om hur hållbarhetens olika aspekter hänger ihop och påverkar varandra. Denna problemställning
har han diskuterat på olika empiriska fält som turism, avfallshantering och fiskeförvaltning.

Filippa Säwe. Foto: Kennet Ruona
Filippa Säwe är FD i sociologi och forskar vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om den sociala konstruktionen av hållbar utveckling, hållbara transformationer och resiliens. Hennes nuvarande empiriska fokus är kustfiske och fiskelagstiftning.

Foto: Kennet Ruona

 

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

kontakt [at] hallbarhet.lu.se