Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kan man köpa framtiden?

Offentliga inköp uppgår till ungefär 625 miljarder årligen i Sverige, enligt färska uppgifter från nya upphandlingsmyndigheten. Detta skapar en enorm köpkraft med skattemedel. En köpkraft som man kan använda på olika sätt.

gamla och nya byggnader
Offentlig upphandling kan användas strategiskt för att uppnå andra samhälleliga mål som minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald eller ökad sysselsättning för långtidsarbetslösa. Foto: Pixabay.

Nyligen pekade FN ut hållbar offentlig upphandling som ett verktyg för att bidra till en hållbar utveckling utifrån de globala målen som antogs i september 2015. Mål nummer tolv handlar om hållbar konsumtion och produktion. Sveriges regering har också tydligt lyft fram att offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg för hållbar utveckling och för att få fram innovationer.

Några exempel

Exempel på detta är att köpa tjänster istället för produkter i större utsträckning. Detta kan vara att köpa en kommunikationstjänst istället för mobiltelefoner eller transporter istället för fordon. Båda dessa tjänster förväntas kunna minska produktionskostnader och bidra till ett större fokus på att produkterna ska hålla längre.

Det kan också handla om att köpa byggnader som producerar mer energi än de förbrukar, så kallade plusenergihus. Både kommuner och landsting och företag arbetar idag i stor utsträckning för att framtidssäkra byggandet. Det handlar om att ställa krav på sådana byggnader, men även om att ta fram innovativa lösningar i form av isolering, kylning och uppvärmning av fastigheter som säkerställs genom bergvärme och lagringssystem där värme och kyla återanvänds.

Detta är starkt kopplat till ett område som växer allt starkare och det är cirkulär ekonomi. Det handlar kort sagt om ett kretsloppstänkande där inga eller få nya råvaror tillförs. Systemen sluts i likhet med väl fungerande ekosystem och skapar cirkulära materialflöden – ett återbruk av produkter för att skapa nya.

Nya möjligheter med ny lagstiftning

En ny lagstiftning håller på att arbetas fram i Sverige som baseras på de senaste direktiven inom Europeiska Unionen kring offentlig upphandling från 2014. Den nya lagstiftningen är färdig 2016 och kommer att innehålla ännu tydligare lagtext när det gäller att offentlig upphandling ska användas för att driva på innovationer och ny teknik, men även hållbar utveckling. 

Förutsättningarna för att ”köpa sig till framtiden” genom strategisk upphandling finns redan nu, men används i liten utsträckning idag. Men det är ett område på mycket stark frammarsch och med den nya upphandlingslagstiftningen förutspås att 2016 blir genombrottsåret för cirkulär ekonomi.

Lina Wedin Hansson

Utdrag ur kapitel 2, "Kan man köpa framtiden?" av Lina Wedin Hansson i antologin "15 hållbara lösningar för framtiden".

Lina Wedin Hansson är disputerad forskare i rättssociologi och driver forskningsprojekt om hållbar offentlig byggupphandling, samt är en av elva forskare i forskningsmiljön ProcSIBE. Hon är anställd på Skanska som postdoktor och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Hon är även verksam som forskare vid Rättssociologiska Institutionen vid Lunds universitet.

Ett exempel på cirkulär ekonomi

cirkulär ekonomi

I sitt avsnitt i antologin berättar bland annat Lina Wedin Hansson om ett projekt i Västra Götalandsregionen, som startade ett arbete tillsammans med möbelleverantörerna i området för att kunna köpa in renoverade möbler anpassade till moderna funktionsbehov. Organisationen hade upptäckt att stora mängder möbler slängdes för att man ville ha tidsenliga arbetsplatser och ville därför utveckla möjligheter för gamla möbler att få nytt liv. Dessutom utvecklades inköpskrav på exempelvis systematisk återanvändning, reparation, uppgradering med mera.

Läs mer i kapitel 2 i antologin "15 hållbara lösningar för framtiden".

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

kontakt [at] hallbarhet.lu.se