Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att bygga en rättvis och hållbar ”blå” fred

Det finns en stor fredspotential i samarbeten kring vatten. Det menar forskaren Karin Aggestam som har studerat vattenfrågor i Mellanöstern både som konfliktorsak men också som konfliktlösning i fredsbyggande.

The Jordan River Foto: Wikimedia Commons
The Jordan River. Foto: Wikimedia Commons

På senare år har vatten fått ökad uppmärksamhet som källa till konflikt men även som en möjlighet till fördjupat samarbete och fred. Under 1990-talet varnade flera fredsmäklare och forskare om att den ökade vattenbristen skulle kunna leda till fler konflikter och krig runt om i världen. Det betonades att flera konflikter låg i riskzonen och riskerade att förvärras i takt med att tillgången till vatten minskade.

Debatten har emellertid svängt de senaste åren kring vattnets betydelse och roll i konflikter. Istället för att ses som en källa till krig uppfattar flera nu att samarbete kring vatten – hanterade på rätt sätt – kan vara en källa till en långsiktig och hållbar fred. På så sätt har vattenhantering kommit att uppfattas som ett viktigt och prioriterat område vilket bör integreras i internationellt fredsbyggande.

Att samarbeta kring en delad men begränsad resurs som vatten kan te sig ganska självklart. Genom att låta konfliktparterna samarbeta kring vatten som är något konkret och tekniskt, förväntas fastlåsta positioner lösas upp. Förtroende kan därmed skapas vilket ger bättre förutsättningar för fredsbyggande. 

I min forskning om fredsbyggande i Mellanöstern spelar vatten en central roll för alla aktörer i regionen. Kampen om vatten har även kommit att prägla staternas säkerhetspolitik. Vatten har en avgörande roll i stats- och nationsbyggandet där jordbruk, vatten och land samspelar som viktiga faktorer som hänger nära samman.

Jag diskuterar hur vatten kan ses som en konfliktorsak men även som en del i internationellt fredsbyggande i en strävan att uppnå en hållbar fred. Jag lyfter även fram de möjligheter, begränsningar och utmaningar som finns för att bygga en långsiktig ”blå” fred i Jordandalen och Nildeltat.

Karin Aggestam
Utdrag ur kapitel 4. "Att bygga en rättvis och hållbar "blå" fred", ur antologin "15 lösningar för en hållbar framtid". Läs fortsättningen här

Karin Aggestam är professor vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om hydropolitik, fredsbyggande, medling och konfliktanalys i Mellanöstern. Foto: Maria Strömvik

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

kontakt [at] hallbarhet.lu.se