Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatförändringen – kunskapsläget, politiken och innovationer som en lösning

Professor Markku Rummukainen är Sveriges kontaktperson gentemot FN:s klimatpanel IPCC och en av arrangörerna när klimatforskare från hela världen träffas i Malmö. Vi har ställt ett par frågor till Markku Rummukainen inför mötet.
Markku Rummukainen
Markku Rummukainen, forskare vid Lunds universitet och Sveriges kontaktperson gentemot FN:s klimatpanel IPCC

Vilken betydelse har IPCC:s kunskapssammanställningar för klimatpolitiken?
Klimatproblematiken handlar om hur människan och samhället möter jordens system. Den vetenskapliga grunden spänner över många forskningsområden och IPCC tar fram en helhetsbild om kunskapsläget, som ska ge en grund för att arbeta med lösningar.

Vilka är de största utmaningarna för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader?
Klimatutsläppen kommer från alla samhällssektorer, till exempel från transporter, industrin och jordbruket. Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll för att temperaturen inte ska stiga mer än 1,5 grader. Energiförsörjningen, tillverkningsprocesser, hur vi transporterar oss och varor och konsumtionsmönster behöver snabbt läggas om, gärna som en del av en positiv teknik- och samhällsutveckling. Investeringar i ny teknik och nya lösningar är viktiga. I många fall tar det lång tid innan sådana beslut ger full effekt, vilket gör att det nu är ont om tid. Den utveckling som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser ger också andra fördelar, som renare luft, mer hållbara energisystem, en minskad råvaruåtgång och bättre livsvillkor för världens fattiga.

I samband med IPCC:s författarmöte i Malmö är Hållbarhetsforum medarrangör till tre olika arrangemang som rör klimatförändringen, klimatpolitiken och innovationer som en lösning.

Klimatförändringen – från kunskap till politik
Måndagen den 23 oktober kl 11, på Malmö Live, samtalar forskare från Lunds universitet och Malmö högskola med Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, om vad som krävs för att vi ska nå 1,5 graders målet. Läs mer och anmäl dig här.

Hälsa, mat och vatten - behovet av innovationer och nya strategier i ett föränderligt klimat
Tisdagen den 24 oktober kl 19, på Malmömässan i Hyllie, arrangeras ett seminarium om hälsa, mat och vatten med forskare från Lunds universitet, Sahlgrenska sjukhuset och några av de internationella forskare som deltar i författarmötet (på engelska). Läs mer och anmäl dig här.

Climathon om solenergi
Fredagen den 27 oktober kl 10.30 inleds ett 24-timmars klimatförändrings-hackathon som arrangeras samtidigt i över 230 städer runt om i världen. I Lund fokuserar Climathon på solenergi och arrangeras på Vattenhallen Science Center. Läs mer och anmäl dig här.

 

IPCC-möte i Malmö

23-27 oktober samlas klimatforskare från hela världen till ett författarmöte i Malmö. Forskarna ska arbeta med en rapport som beskriver vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och vilka konsekvenser en sådan klimatförändring får. Rapporten är en del av FN:s klimatpanel IPCC:s stora kunskapsgenomlysning och ska ge beslutsunderlag till arbetet med det globala klimatavtalet från Paris 2015.

Senaste artiklar

2017-11-21
Varmare klimat förändrar Skånes flora
Varmare klimat förändrar Skånes flora
2017-11-14
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
Internationell hållbarhetskonferens vid Ekonomihögskolan i Lund
2017-11-13
Hur fortsätter arbetet med hållbarhet i utbildningen?
Hur fortsätter arbetet med hållbarhet i utbildningen?
2017-11-07
Climathon Lund 2017
Climathon Lund 2017
2017-11-06
Lunds universitet på klimatmötet COP23 i Bonn 6 till 17 november
Lunds universitet på klimatmötet COP23 i Bonn 6 till 17 november

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability.lu.se